Analyser av drömmars betydelse och påverkan har länge ansetts vara mer eller mindre meningslösa av forskarvärlden. Det har dock inte hindrat människor från att söka svaret på meningen av sina drömmar.

I början av 1900-talet gjorde sig Sigmund Freud ett namn genom att tyda drömmar och sedan dess så har vi som människor intresserat oss i dels de fysiologiska processerna som att dyka ner i det undermedvetna.

Vi vill förstå oss själva

Det är oklart hur många som i dag tror på drömtydning, men jag gör det i alla fall. Jag ser drömtydning som ett sätt att analysera min egna känslor. Jag använder mig av informationen från mina drömmar som en utgångspunkt till att utforska och förstå mig själv. Ibland ligger nyckeln till någonting där och ibland inte. Oavsett så är det intressant att utforska denna värld inom mig själv.

Drömmar en indikation om egen hälsa

Drömmar kan även ge bra insikt till vårt fysiska tillstånd och hur vår kropp mår. Personer som har problem med tänderna drömmer ofta mardrömmar om sina tänder och om smärta. Personer som svettas eller fryser under natten drömmer mer. Även hormonsvängningar leda till fler drömmar.

Återkommande drömmar däremot, är inget som nödvändigtvis behöver skvallra om varken din hälsa eller ohälsa. Ofta har den återkommande drömmen ingen riktig koppling till något konkret.

Mardrömmar

Mardrömmar beror ofta på fysiska tillstånd där förändringar i kroppens balans, alltså till exempel en indikation på bristande hälsa. En studie från 2003 gjord i Sverige visade ett samband mellan frekventa mardrömmar hos äldre personer och en ökning av bröstsmärtor och oregelbundna hjärtslag.

Mardrömmar kan också vara ett sätt för vår kropp att träna på att svara på ett hot utifrån. Handlingen i mardrömmar burkar vanligtvis visa sig vara farliga eller livshotande situationer där vi antingen försvarar oss eller flyr.