Varning för straffskatter på landsbygden

När länder i vår omvärld nu tvingas skära i budgeten eller höja skatter, kan Sverige i stället investera för framtiden och stärka konkurrenskraften. Alliansens skattereformer som trädde ikraft vid årsskiftet stärker möjligheterna till jobb och på sikt högre löner i Sverige. Samtidigt vill Socialdemokraterna se höjda skatter och avgifter på jobb och företagande.

Sedan maktskiftet 2006 har skattetrycket i Sverige i andel av BNP sjunkit från 48 till 44 procent. Den största delen av detta är lättad skattebörda för låg- och medelinkomsttagare. Jobbskatteavdraget, RUT-avdraget och halverade arbetsgivaravgifter för unga har skapat större marginaler i plånboken, underlättat vardagspusslet och ökat sysselsättningen.

Vi går nu vidare med att sänka skatter som står i vägen och riskerar blockera framväxten av framtidens jobb. Bolagskatten är den skatt som pekats ut av OECD som den mest tillväxthämmande. Vi sänker den för att värna och stärka förutsättningarna för investeringar, jobb och på sikt stigande reallöner i Sverige.

Mot detta röstar Socialdemokraterna i riksdagen för kostnadsökningar på över 30 miljarder kronor på svenska jobb och företag. Socialdemokraterna föreslår att arbetsgivaravgifterna för unga ska fördubblas och att restaurangmomsen ska höjas.

För oss som reser runt i Sverige och träffar unga arbetslösa som inte vill annat än att jobba är det svårt att förstå hur ökade kostnader för företag och anställda kan ge fler jobb. Hur många livsmedelsbutiker, campingplatser och andra arbetsgivare på landsbygden vill egentligen ha ökade kostnader för att anställa ungdomar?

Det är också olyckligt att oppositionspartierna röstar för fler skatter som slår extra hårt mot landsbygden. Handelsgödselskatt, kilometerskatt och höjda bensinskatter slår mot människor som lever och arbetar utanför våra största städer.

Straffskatt på lastbilar riskerar att fördyra transporter och riskerar knäcka en näring som redan upplever en mycket tuff konkurrenssituation. Hur många små åkerier på landbygden vill ha kilometerskatt och höjda dieselskatter? Hur ger detta fler jobb?

Sverige blir inte bättre av att vi försvårar och fördyrar för företag med nya skattebördor. Moderaterna och Alliansen vill med kraftfulla reformer skydda våra företag mot den internationella finanskrisen. Vi gör det genom reformer som stärker Sverige långsiktigt, som gör Sverige attraktivare att investera i och där jobben blir fler och där Sverige håller samman. En politik för fler jobb tjänar alla på.

HENRIK VON SYDOW (M)
Ordförande i riksdagens skatteutskott

ANNICKA ENGBLOM (M)
Riksdagsledamot Blekinge

Publicerad i Sydöstran 11 januari 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HTML tags are not allowed.

Current month ye@r day *