Arbetskraftinvandringen är både viktig och nödvändig

Exportfrämjare – ett ord som väl svarar mot de utmaningar vårt land står inför. Sedan ett år tillbaka har personer som kommit från bland annat norra Afrika, Syrien, Jemen och Irak via projektet Exportfrämjarna bidragit med sina specifika kunskaper om sina hemländer i syfte att lotsa företag från Blekinge in på nya marknader som annars skulle vara svårtillgängliga.

De kallar sig exportfrämjare och deltar i en satsning mellan Karlshamns kommun, Exportrådet, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Ambitionen med projektet är lika enkel som tydlig. Genom att näringslivet i Blekinge erbjuds tillträde till nya marknader, kompetenstillförsel och nya influenser är tanken att bidra till en ökad tillväxt i regionen.

Ovanstående berättelse är ett konkret exempel på fördelarna med en väl fungerande arbetskraftsinvandring. Alla prognoser om utvecklingen av vår framtida välfärd visar att Sverige står inför flera utmaningar. Inte minst vilka som ska bemanna de så viktiga yrkena inom välfärdsområdet. Även om utmaningarna är stora och kommer att kräva politisk kraftsamling, så stavas en stor del av svaret – arbetskraftinvandring. Likväl som att den är väsentlig för att bemanna yrkena inom just välfärden behövs den för att få våra svenska företag att växa. Fördelarna är många.

Moderaterna har alltid sett positivt på arbetskraftsinvandring och har därför varit pådrivande i reformen rörande den. Den trädde i kraft i december 2008 och i och med att de nya reglerna upphörde är det arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov som är avgörande för vem som ska få komma till Sverige för att arbeta.

Under 2012 avsätts 0,85 miljarder kronor för att underlätta arbetskraftsinvandring och rörlighet över gränserna samt internationellt samarbete. Från och med nästa år avsätts 1,7 miljarder kronor per år. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet om ett gemensamt ansvarstagande för asyl- och migrationspolitiken.

De som argumenterar mot arbetskraftsinvandring, trots att befolkningsutvecklingen kräver det, blundar för verkligheten.
En stor del av att ta ett helhetsansvar för svensk framtida ekonomi är att inse vikten av arbetskraftsinvandring. Det är att ta politik på allvar. Inte minst visar vårt för några veckor sedan genomförda besök vid Exportfrämjande i Karlshamn vilken kraft och kapacitet det finns bland nyanlända invandrare. Alliansregeringen för en konstruktiv politik i denna viktiga fråga, där både den arbetssökandes, men även landets behov tas i beaktande.

Låt oss inte påverkas av de krafter i samhället som med främlingsfientliga förtecken talar om att någon annan tar våra jobb.
Vi vet alla bättre än så. Låt oss även visa det i tanke och praktik.

Tobias Billström (M)
Migrationsminister

Annicka Engblom (M)
Riksdagsledamot Blekinge

Marco Paulsson (M)
Gruppledare Karlshamn

Publicerat i Blekinge läns tidning och Sydöstran, 22 mars 2012

2 comments on “Arbetskraftinvandringen är både viktig och nödvändig

 1. Cynisk on said:

  Ansvarstagande och Miljöpartiet brukar inte direkt hålla längre än pappret.

 2. Kalle on said:

  Håller med Cynisk.

  Men varför tar inte Moderaterna bladet från munnen och berättar varför det inte går att ha lägre arbetslöshet i Sverige och varför man måste fylla på med arbetskraftsinvandring istället för att sysselsätta alla nuvarande arbetslösa?

  Det kallas jämviktsarbetslöshet eller NAIRU och det finns en god anledning till varför man inte berättar för folket vad detta innebär. Det förklarar också varför man val efter val lovar sänkt arbetslöshet för att sedan inte gör något åt saken. Så länge Sverige har inflationsmål kommer arbetslösheten vara fortsatt hög.

  Bara gör en sökning på jämviktsarbetslöshet eller NAIRU så kommer ni kunna läsa om varför vi i Sverige inte gör mer för att sätta fler i arbete.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

HTML tags are not allowed.

Current month ye@r day *