Internationella familjedagen

I dag firar vi den internationella familjedagen. Familjen är viktig och har en given betydelse, men fortfarande ställer alltför många länder särskilda krav på vad som ska kvala in som en familj. De som inte passar in stöts bort och till och med förföljs. Även i Sverige var det under många år så att människor fråntogs rätten att bilda familj på...

Grattis på 100-årsdagen, Sjövärnkåren!

Göteborg bjuder både på förväntat vackert väder och starka vindar denna dag då en av vårt lands äldsta frivilligföreningar, Sjövärnskåren, fyller 100 år. Jag vill å det varmaste gratulera alla engagerade i denna av allt annat än ålderskrämpor behäftade organisation. Tvärtom är Sjövärnskårens verksamhet och uppgift i försvaret av Sverige...

Utveckla undervattenskompetensen

Terrorhandlingar slår blint och brett. Det har nyligen deltagarna och åskådarna till Boston maraton blivit smärtsamt medvetna om. Samtidigt är den psykologiska effekten stor även hos dem som inte drabbas direkt. Rädslan för själva hotet, att det skulle kunna inträffa i den egna närheten, lamslår och begränsar. Särskilt om man bor i eller befinner...

Försöksdjurens dag

Idag är det försöksdjurens dag. En stund då vi alla borde stanna upp och ägna en stunds tanke åt de djur vars existens i mångt och mycket bidrar till att fler av oss får leva ett längre och friskare liv. Men samtidigt som historien visar vilken nytta etiskt riktiga djurförsök kan ha, är det uppenbart att vi måste jobba hårdare med att få fram...

VÅP2013: Hela Sverige ska hålla ihop

10 extra miljoner till Blekinge i en riktad tillväxtsatsning 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 700 miljoner extra kronor till drift och underhåll av järnväg under 2013 Allianens vårbudget visar att en ansvarsfull politik med god ordning iekonomin ger resultat. Vi har alla sett bilderna. Hur restaurang-och kaféägare i...