Blekinge behöver en stark fiskenäring

Antalet yrkesfiskare i Blekinge och i övriga Sverige har sedan länge minskat i omfattning. Det är bekymmersamt. Ett kustnära och småskaligt fiske där såväl yrkesfiskare som sportfiskare tar plats, utgör själva hjärtat i en levande skärgård. Utan aktiva fiskare raseras förutsättningarna, inte bara för yrkesmännen och utövarna inom...

Socaldemokraternas minne är kort

I Sydöstran (21/2) hävdar Tomas Eneroth, Kerstin Haglö, Peter Jeppsson och Suzanne Svensson, samtliga Socialdemokrater, att regeringens mer restriktiva syn på ersättningar har gjort att många har slagit ut från arbetsmarknaden. Man försöker dessutom göra gällande att regeringen skulle vilja införa ett privatiserat trygghetssystem. Vilket inte är...

Nytt uppdrag för HMS Carlskrona i Adenviken

HMS Carlskrona spelar en central roll när riksdagen igår föreslogs medge att Regeringen under högst fyra månader år 2013 ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i EU:s marina insats Operation Atalanta. HMS Carlskrona kommer att utgöra stommen i insatsen tillsammans med bland annat en helikopterenhet från F17 och en säkrings-...

Bra med nya regler för ledamöter

I början av veckan lämnade Villkorskommittén, den parlamentariska kommitté, som sett över riksdagsledamöternas stöd för övergång till yrkeslivet efter det att de lämnat riksdagen, sina förslag till nya regler. I tisdags, då jag var i Reykjavik, blev jag uppringd av en journalist från Blekinge läns tidning om förslaget. Jag hade själv inte läst...

Varning för straffskatter på landsbygden

När länder i vår omvärld nu tvingas skära i budgeten eller höja skatter, kan Sverige i stället investera för framtiden och stärka konkurrenskraften. Alliansens skattereformer som trädde ikraft vid årsskiftet stärker möjligheterna till jobb och på sikt högre löner i Sverige. Samtidigt vill Socialdemokraterna se höjda skatter och avgifter på jobb...