Utveckla undervattenskompetensen

Terrorhandlingar slår blint och brett. Det har nyligen deltagarna och åskådarna till Boston maraton blivit smärtsamt medvetna om. Samtidigt är den psykologiska effekten stor även hos dem som inte drabbas direkt. Rädslan för själva hotet, att det skulle kunna inträffa i den egna närheten, lamslår och begränsar. Särskilt om man bor i eller befinner...

Försöksdjurens dag

Idag är det försöksdjurens dag. En stund då vi alla borde stanna upp och ägna en stunds tanke åt de djur vars existens i mångt och mycket bidrar till att fler av oss får leva ett längre och friskare liv. Men samtidigt som historien visar vilken nytta etiskt riktiga djurförsök kan ha, är det uppenbart att vi måste jobba hårdare med att få fram...

VÅP2013: Hela Sverige ska hålla ihop

10 extra miljoner till Blekinge i en riktad tillväxtsatsning 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under 2013 och 2014 700 miljoner extra kronor till drift och underhåll av järnväg under 2013 Allianens vårbudget visar att en ansvarsfull politik med god ordning iekonomin ger resultat. Vi har alla sett bilderna. Hur restaurang-och kaféägare i...

Hälsoresan påbörjad

I onsdags påbörjade jag resan mot ett mer fysiskt starkare jag och till min hjälp har jag tagit min gamle vän och kurskamrat från Marinens officershögskola, Jonas Engback. Och han kan verkligen det här med träning. Jag har här under mina år i Riksdagen sakta men säkert känt hur formen gradvis försämrats. Långa arbetsdagar fullpackade med möten,...

Ronnebypaketet beslutat idag

Idag på morgonen fattade Regeringen beslut om investeringar av det så kallade Ronnebypaketet, vilket innebär byggnation av ny start-och landningsbana och nya hangarer för helikopter samt nytt flygtorn på F17/Ronneby flygplats. Satsningen, som ligger under Socialdepartementet och kristdemokraternas Stefan Attefall, säkerställer nu en fortsatt civil och...