Hej Karlstad, här kommer vi!

I helgen samlas drygt 2000 moderater på Sverigemötet i Karlstad. Det är ett viktigt tillfälle att diskutera partiets fortsatta förnyelse. Ett parti som slår sig för bröstet och tycker att allt fungerar bra mister snart människors förtroende. Där ska inte Moderaterna hamna.   Sedan Alliansen tillträdde 2006 har Sverige förändrats. Kunskapslinjen...

HMS Carlskrona gör skillnad

På onsdag kastar fartyget HMS Carlskrona och dess besättning loss för att ännu en gång bidra till den viktiga marina insatsen Operation Atalanta utanför Somalias kust. Genom att bidra med såväl militära som civila förmågor tar Sverige sitt ansvar för att värna säkerheten för människor i utsatta områden. För oss i riksdagen, som ytterst beslutar...

Internationella kvinnodagen i retrospekt

Igår firades den årliga internationella kvinnodagen. Bland svenska insändare och blogginlägg präglades den politiska debatten av kvinnors situation på arbetsmarknaden, lika lön vid lika arbete och diskussioner kring vem som gör vad i föräldrarollen. Viktiga frågor, i allra högst grad, men det fick mig att fundera över kvinnors situation i världen...

Blekinge behöver en stark fiskenäring

Antalet yrkesfiskare i Blekinge och i övriga Sverige har sedan länge minskat i omfattning. Det är bekymmersamt. Ett kustnära och småskaligt fiske där såväl yrkesfiskare som sportfiskare tar plats, utgör själva hjärtat i en levande skärgård. Utan aktiva fiskare raseras förutsättningarna, inte bara för yrkesmännen och utövarna inom...

Socaldemokraternas minne är kort

I Sydöstran (21/2) hävdar Tomas Eneroth, Kerstin Haglö, Peter Jeppsson och Suzanne Svensson, samtliga Socialdemokrater, att regeringens mer restriktiva syn på ersättningar har gjort att många har slagit ut från arbetsmarknaden. Man försöker dessutom göra gällande att regeringen skulle vilja införa ett privatiserat trygghetssystem. Vilket inte är...